جک های داخل تلسکوپ

جک های داخل تلسکوپ جرثقیل چند نوع است که نوع معمول تر که در ایران بیشتر است مربوط به جرثقیل های ژاپنی KATO و TADANO

میباشد.که دارای چک والو ته جک که کانتر بالانس یا سوپاپ ته جک هم میگویند.

معمولا این جکها از قسمت چک والو خالی میکند.

ویا لوازم جک بر اثر فرسودگی ازبین رفته و موجب روغن ریزی و یا خالی کردن تلسکوپ میشود.

در بعضی از اوقات نصب اتصالات نامناسب و یا معیوب شدن چک والو باعث ترکیدن پوسته جک میشود.

که در صورت تشخیص اشتباه کارهای بیهوده و هزینه گذاف در پی دارد

بازدیدها: 3012