پروژه ها

در یک سیستم هیدرولیک و الکترونیک (نیترونیک) تمامی اجزا‌‌‌ نقش مهمی را بازی می کنند و زمانی که یکی از قطعات بسیار کوچک هیدرولیکی و یا برقی کار خود را به درستی انجام نمی دهد تمامی سیستم و یا یک ماشین چند ده تنی ازکار افتاده و عملا به اصطلاح تکه آهنی بیش نیست.

درنتیجه نحوه تست و عیب یابی پمپها و هیدرو موتورها و شیرکنترل ها و جکها بسیار دارای اهمیت می باشد و مسیر تست و عیب یابی اگر به اشتباه برود گاه باعث می شود یک دستگاه با ارزش از مدار پروژه خارج شود.

در یک سیستم هیدرولیک و الکترونیک (نیترونیک) تمامی اجزا‌‌‌ نقش مهمی را بازی می کنند و زمانی که یکی از قطعات بسیار کوچک هیدرولیکی و یا برقی کار خود را به درستی انجام نمی دهد تمامی سیستم و یا یک ماشین چند ده تنی ازکار افتاده و عملا به اصطلاح تکه آهنی بیش نیست.

درنتیجه نحوه تست و عیب یابی پمپها و هیدرو موتورها و شیرکنترل ها و جکها بسیار دارای اهمیت می باشد و مسیر تست و عیب یابی اگر به اشتباه برود گاه باعث می شود یک دستگاه با ارزش از مدار پروژه خارج شود.

در یک سیستم هیدرولیک و الکترونیک (نیترونیک) تمامی اجزا‌‌‌ نقش مهمی را بازی می کنند و زمانی که یکی از قطعات بسیار کوچک هیدرولیکی و یا برقی کار خود را به درستی انجام نمی دهد تمامی سیستم و یا یک ماشین چند ده تنی ازکار افتاده و عملا به اصطلاح تکه آهنی بیش نیست.درنتیجه نحوه تست و عیب یابی پمپها و هیدرو موتورها و شیرکنترل ها و جکها بسیار دارای اهمیت می باشد و مسیر تست و عیب یابی اگر به اشتباه برود گاه باعث می شود یک دستگاه با ارزش از مدار پروژه خارج شود.

  • چک والو ته جک که کانتر بالانس یا سوپاپ ته جک هم نامیده می شود.
  • معمولا این جکها از این قسمت به مشکل بر می خورند.
  • و یا لوازم جک بر اثر فرسودگی ازبین رفته و موجب روغن ریزی و یا خالی کردن تلسکوپ می شود.
  • در بعضی از اوقات نصب اتصالات نامناسب و یا معیوب شدن چک والو باعث ترکیدن پوسته جک می شود که در صورت تشخیص اشتباه کارهای بیهوده و هزینه گزاف در پی خواهد
  • داشت

بازدیدها: 2909